Pythagoras

CVIS International B.V.
Bosscheweg 135 H
5282WV Boxtel
Nederland

+31 (0) 411 68 96 94

Pythagoras

Pythagoras

person
Pythagoras was een Griekse filosoof en wiskundige, die leefde van ongeveer 582 tot 506 v Chr.

Wij kennen Pythagoras voornamelijk nog van de stelling die zegt dat in een rechthoekige driehoek het kwadraat van de lengte van de schuine zijde gelijk is aan de som van de kwadraten van de lengten van de rechthoekszijden, ofwel: c² = a² + b².

CVIS LOGO whiteDe weergave van deze stelling vormt de basis van het logo van CVIS.

Maar daarnaast is Pythagoras ook bekend als de ‘vader van de getallen’. Pythagoras en zijn volgelingen, de Pythagoreëers, geloofden dat alles uitgedrukt kon worden in getallen of verhoudingen van getallen, of het nu ging om wiskunde, kosmologie, esthetica of zelfs muziek. In deze zin was Pythagoras een grote vernieuwer en zijn tijd ver vooruit, zeker onder de Grieken, die een meer meetkundige oriëntatie hadden.

Ook bij CVIS houden getallen ons bezig, natuurlijk bij de High Performance Computing en Grid Technologie, maar ook als het gaat om het berekenen van de Return On Investment (ROI) of de Total Cost of Ownership (TCO) van infrastructuren.