Pythagoras

CVIS International B.V.
Bosscheweg 135 H
5282WV Boxtel
Nederland

+31 (0) 411 68 96 94

Pythagoras

Projecten

Iemand heeft ooit gezegd: "Maak een projectplan/planning en je weet dan in ieder geval wat er niet gaat gebeuren". Helaas is dit maar al te vaak het geval en zijn overschrijdingen van tijdslimieten en budgetten geen uitzondering. Oorzaken zijn vaak te vinden in gebrekkige communicatie, onvolledige of onduidelijke projectdefinities maar vooral ook de geprognotiseerde resultaten ten opzichte van de behaalde resultaten.

Wat maakt CVIS anders?03C35077

CVIS voert al vele jaren meer of minder complexe projecten uit. Dit niet alleen op het vlak van High Performance Computing maar juist ook op de daar aan belendende kantooromgeving. Wij richten ons bij het laatste met name op de server- en netwerkomgeving en we zijn in staat complexe omgevingen in te richten op basis van de nieuwste technieken en projectmethodieken. Allemaal zeer belangrijk maar niet echt onderscheidend. CVIS maakt het verschil door met name veel aandacht te schenken aan de doelstellingen die haar klanten willen bereiken. Wij noemen dit "business to IT alignment". Pas als de te realiseren doelstellingen volledig duidelijk zijn en door alle betrokkenen worden onderschreven gaan we de oplossing ontwerpen, bouwen en opleveren. Een "Proof of Concept" kan een onderdeel van het traject vormen als dit het eindresultaat versterkt.

Merkonafhankelijk

CVIS heeft een groot aantal relaties ontwikkeld met fabrikanten en zich kennis eigengemaakt (zie: Kennis en ervaring) van de diverse technieken die zij aanbieden. Uiteraard hebben wij onze voorkeuren voor bepaalde producten/fabrikanten. Dit is echter niet in beton gegoten omdat wij door ons zeer brede relatiepatroon in staat zijn vrijwel altijd aan te haken op de reeds door u gekozen omgeving.

Resultaat

CVIS levert haar projecten veelal "Fixed price, fixed delivery". Er zijn geen verrassingen in tijd, geen budgettaire overschrijdingen en de functionaliteit wordt gegarandeerd conform specificatie opgeleverd. Met het laatste bedoelen we niet alleen de fysieke omgeving maar uiteraard ook de beheeromgeving. Daardoor waarborgen we dat u ook gedurende de operatie een maximaal rendement haalt uit uw investering.