Pythagoras

CVIS International B.V.
Bosscheweg 135 H
5282WV Boxtel
Nederland

+31 (0) 411 68 96 94

Pythagoras

Managed services

Vaak wordt het beheer van ICT-omgevingen gezien als een grote kostenpost waarvan de baten niet helemaal duidelijk zijn. Aan de andere kant wordt de ICT-beheerorganisatie met steeds grotere en frequent wisselende eisen vanuit de business geconfronteerd. Voortdurend kennis ontwikkelen, constant wensen invullen.

Niet alleenManaged Services

Om eerder genoemde redenen is het voor veel organisaties interessant om het IT-beheer geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een partij zoals CVIS. Hierdoor brengt u veel kennis en kunde binnen die wij binnen een breed scala aan klanten hebben opgedaan. Leidend daarbij is wat u als organisatie wilt realiseren . Zo kan het zijn dat u een deel van het beheer bij ons onder wilt brengen vanwege het zeer specifieke karakter van de toepassing, denk hierbij bijvoorbeeld aan een High Performance Computing omgeving. Een andere inzet van onze organisatie kan in de tweede- en/of derde lijn zijn. Welke vorm u ook kiest, de dienstverlening die wij bieden is er altijd op gericht om uw inzet van ICT maximaal te laten renderen.

Routine

U mag van CVIS verwachten dat zij uw ICT-organisatie niet op routinematige wijze ondersteund, het zogenaamde "op de winkel passen", maar u kunt er op rekenen dat wij voortdurend op tactisch/strategisch niveau met u mee denken. De inzet van onze mensen, de wijze waarop wij onze overeenkomsten formuleren en de breedte van de door ons ondersteunde technologieën (zie: Kennis en ervaring) maakt dat CVIS kan meebewegen met de dynamiek van uw organisatie. En uiteraard "passen we ook op de winkel" én haar bezoekers/gebruikers.