Pythagoras

CVIS International B.V.
Bosscheweg 135 H
5282WV Boxtel
Nederland

+31 (0) 411 68 96 94

Pythagoras

Complexe berekeningen door High Performance Computing

CVIS ondersteunt bedrijven met een veeleisende en complexe ICT-omgeving, door High Performance Computing (HPC) zowel on-demand als op locatie. Met HPC kunnen complexe simulaties en berekeningen gemaakt worden.

BMT ARGOSS koos kortgeleden voor een samenwerking met CVIS om het rekencluster ten behoeve van weers- en maritieme voorspellingen voor klanten uit te breiden.

Berekeningen voor weers- en maritieme voorspellingen

BMT ARGOSS levert weers- en maritieme voorspellingen aan klanten wereldwijd. Daartoe heeft het een ‘productiesysteem’ (IT-infrastructuur) dat alle datastromen beheert en producten produceert. Een belangrijk onderdeel van het productiesysteem is een rekencluster waarop in-house golf-, stromings- en weermodellen gedraaid worden. Deze modellen leveren de data voor de eindproducten. De dienst is 24/7 operationeel, uitval is dus niet acceptabel. Om een stabiele dienst te garanderen is een back-up systeem aanwezig voor alle kritische onderdelen van het productiesysteem.

Door toenemende pieken in projectwerkzaamheden, ontstond voor BMT ARGOSS behoefte aan extra rekencapaciteit. Het eigen rekencluster bood onvoldoende capaciteit om de pieken in het projectvolume op te vangen.

BMT ARGOSS kwam voor deze vraag terecht bij CVIS. BMT ARGOSS en CVIS zijn initieel met elkaar in contact gekomen door acquisitie vanuit CVIS. Al snel bleek dat BMT ARGOSS en CVIS een klik hadden op het gebied van High Performance Computing. CVIS bouwde een tweede cluster als ‘back-up’ omgeving in geval van nood, maar ook als uitwijkmogelijkheid als het eigen cluster onvoldoende capaciteit heeft.

On-demand-service
“Uitbreiding van het eigen cluster was een voor de hand liggende optie maar dat  is een kostbare zaak en biedt geen soelaas als het aantal projecten snel blijft toenemen. De on-demand service van CVIS bleek kostentechnisch een aantrekkelijk alternatief. Deze dienst stelt ons in staat de totale rekencapaciteit aan te passen aan de hoeveelheid werk. Het ‘pay-as-you-go’ karakter zorgt ervoor dat de kosten beheersbaar blijven in periodes van minder werk. Daarnaast bleek CVIS ook support te kunnen leveren bij het onderhoud van ons eigen cluster. Deze combinatie van diensten trok ons over de streep.”, aldus Reinoud Bokhorst (BMT ARGOSS)

Back-up en upgrade
Het project bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het inrichten van een nieuw rekencluster met  gebruik van de CVIS on-demand service. Dit nieuwe cluster zal dienst doen als back-up voor het eigen cluster en moet als zodanig in staat zijn dezelfde numerieke modellen te draaien als het operationele cluster.
Het tweede onderdeel is een upgrade van het eigen cluster; een aantal hardware componenten zullen worden vervangen en het operating system (OS) wordt cluster-breed opgewaardeerd. Daarnaast wordt de Bright Computing Cluster management software ge-upgrade.

Kennis High Performance Computing
CVIS is een relatief kleine organisatie, maar met grote slagkracht. Tevens heeft CVIS diepgaande kennis van High Performance Computing en door de jaren heen hierin veel ervaring opgebouwd. Dit heeft CVIS tot uiting kunnen brengen door op korte termijn het juiste voorstel te kunnen bieden aan BMT AGROSS.
Het aanbod van diensten op het gebied van HPC en de aanwezige kennis binnen CVIS maken het mogelijk om met maatwerk een clusteromgeving te implementeren die ruimte heeft om te groeien.

“Alle gebruikte merknamen en beeldmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.”