Pythagoras

CVIS International B.V.
Bosscheweg 135 H
5282WV Boxtel
Nederland

+31 (0) 411 68 96 94

Pythagoras

visie banner

CVIS International B.V. - your innovation is our core business

Visie

De toepassing van computational modeling en de analyse van grote hoeveelheden data zal in de toekomst steeds vaker een vitaal onderdeel vormen van het onderzoeks- en ontwikkelingsproces. Daarbij zullen voortdurend de grenzen opgezocht worden van wat enerzijds technisch haalbaar is en anderzijds bedrijfseconomisch verantwoord. De inzet van ICT in het algemeen en High Performance Computing in het bijzonder wordt daarmee steeds groter en vormt een onmisbaar kernonderdeel in de bedrijfsvoering.

Dit impliceert enerzijds dat ICT zo bedrijfskritisch wordt dat een falende ICT omgeving onmiddellijke en desastreuze gevolgen heeft voor de winstgevendheid en de continuïteit van de onderneming. Anderzijds dat een goed opgezette, soepel functionerende ICT omgeving nieuwe mogelijkheden biedt. Begrippen die steeds belangrijker worden zijn flexibiliteit en schaalbaarheid. Vooral als het gaat om het anticiperen op marktontwikkelingen en bijvoorbeeld het verkorten van de "time-to-market".

Punten als beschikbaarheid op maat, betrouwbaarheid en flexibiliteit vormen nu en in de toekomst steeds meer een kritische succesfactor. Dit zal veelal ingevuld worden op basis van een gedegen eigen infrastructuur aangevuld met Cloud-diensten op basis van On-demand.

Bij het ontwerpen, plannen en bouwen van een ICT infrastructuur kan CVIS een belangrijke en vernieuwende rol vervullen. Met name onze visie op een meer abstracte benadering en praktische invulling van de ICT infrastructuur levert hier perspectieven.